+381 21 66 22 226 rodacomm.ns@gmail.com

Naše USLUGE

Dugi niz godina se bavimo pružanjem konsultantskih usluga iz oblasti finansijskog menadžmenta, sa specijalizacijom iz oblasti kontrolinga..
Više

KONTROLING JAVNOG SEKTORA

– Jednodnevni seminar –

NOVO

Osnovani smo 1992. godine kao d.o.o za pružanje konsultantskih usluga. Baveći se više godina pružanjem konsultantskih usluga iz oblasti finansijskog menadžmenta, uočili smo potrebu za specijalizacijom iz oblasti kontrolinga (controlling). Osim na domaćim univerzitetima, usavršavali smo se u Italiji i Austriji. Od 2006. godine bavimo se edukacijom iz oblasti kontrolinga, od 2007. bavimo se i publikovanjem literature iz kontrolinga. Svoja znanja iz oblasti kontrolinga usavršavali smo na prestižnoj Controller Akademie a.g u Nemačkoj. Od 2009. godine smo prvi predstavnici Controller Akademie a.g. u Srbiji. Do sada smo održali više seminara iz oblasti kontrolinga po metodologiji koja je intelektualno vlasništvo Controller Akademie a.g. (Controller’s Ausbildungs und Trainingsprogram in fünf Stufen).

Na teritoriji Srbije izvodimo program obuke u okviru Škole kontrolinga Rodacomm & Controller Akademie. Nakon odslušanih seminara, polaznici dobijaju Sertifikat kontrolera koji je osnova za nastavak seminara u Nemačkoj, gde polaznici posle svih pet odslušanih seminara dobijaju Controller Diplom Controller Akademie a.g. seminari I, II i IV se slušaju u Srbiji i održavaju u organizaciji Rodacomm doo. Seminari III i V slušaju se u Nemačkoj na nemačkom ili engleskom jeziku.

 << NOVO >> 

 KONTROLING JAVNOG SEKTORA

– Jednodnevni seminar –

16. mart / 11. jun / 29. oktobar /  17. decembar 2018. godine

Rodacomm d.o.o. & Controller Akademie A. G.

l

TEME SEMINARA

TEMA I

Šta je kontroling, razvojni put kontrolinga

Definisanje pojma kontroling. Značaj kontrolera u preduzeću. Uloga kontrolera u preduzeću. Predstavljanje istraživanja; kontroling javnog sektora. Gde pozicionirati kontroling. Ko treba da obavlja posao kontrolera?

TEMA II

Prednosti i mane javnog sektora

Vežba – izrada SWOT analize. Veza kontrolinga sa ostalim funkcijama. Zašto se mora menjati način izveštavanja? Značaj strateškog i operativnog planiranja. Model kontrolinga javnog sektora.

TEMA III

Na koja pitanja kontroling daje odgovore?

Strateški i operativni kontroling. Sistem izbalansiranih pokazatelja (BSC). BSC – veza sa strategijom kod Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK). Primer BSC-a za javni sektor.

TEMA IV

Komunikacija, prezentacija , timski rad

 

TEMA V

Sumiranje rezultata; podela sertifikata

SERTFIKAT

Na kraju završenog i odslušanog seminara dobijate sertifikat o prisustvovanju

Kome je seminar namenjen?

Zaposelnima u javnom sektoru i svima koji se bave sastavljanjem izveštaja o poslovanju.

Predavači

Prof. dr Veselin Perović, dipl. ekk., sertifikovani instruktor kontrolinga, stručno se usavršavao na Controller Academie u Nemačkoj u Austriji i Italiji. Autor je više desetina naučno-stručnih radova iz oblasti kontrolinga, kao i nekoliko stručnih knjiga. Zaposlen je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, kao redovni profesor, gde je pored redovnog angažmana u nastavi, na specijalističkim studijama inicijator i izvođač nastave iz predmeta kontroling, od 2006. g. Tenutno je uključen u nekoliko projekata uvođenja kontrolinga. Govori; nemački, engleski i italilanski jezik.

Mr Biljana Veselinović, dipl. ekk., Ovlaščeni Interni revizor javnog sektora, Specijalista kontrolinga javnog sektora. Diplomirani je ekonomista. Stekla zvanje Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru i obavlja poslove internog revizora. Specijalizovala se za pružanje konsultantskih usluga vezanih za implementaciju sistema Finansijskog upravljanja i kontrole. Specijalizirala na Fakultetu tehničkih nauka na temu Kontroling u javnom sektoru. Sprovela istraživanje o kontrolingu u javnom sektoru. U oblasti kontrolinga, usavršavala se Controller Academie u Nemačkoj i stekla diplomu kontrolera – Controllers Diploma,  Controller Academie Münich. Višegodišnje radno  iskustvo u bankarskom sektoru.

Lokacija održavanja seminara

Seminar se održava u Novom Sadu, u prostorijama firme Rodacomm, Kralja Aleksandra 5
U savremno opremljenoj učionoci, sa 12 mesta za polaznike.

Trajanje seminara

Seminar traje 1 dan od 08:30 do 15:00 časova
Z

U cenu su uračunati: radni materijali, osveženje u pauzama.

Pišite nam

3 + 9 =

Rodacomm d.o.o.

Controlling & Consullting

Adresa: Kralja Aleksandra 5
21 000 Novi Sad

Phone: Tel.: + 381 21 66 22 226

e-mail: rodacomm.ns@gmail.com