+381 21 66 22 226 rodacomm.ns@gmail.com

Cirtuo

Za bolji uvid u rad nabavne funkcije

 

  • Da li ste želeli da imate bolji uvid u rad nabavne funkcije?
  • Da li ste želeli da imate strategiju nabavke koja je realna i daje rezultate, koja je povezana sa kompanijskim ciljevima?
  • Da li imate hrabrosti da se uhvatite u koštac sa izazovima koje nosi transparentnost u nabavci?

I ukoliko ste u poziciji da vodite jedan segment  ili celokupnu nabavku, ili  jednostavno  da je nabavka Vama podredjena, onda ste na pravom mestu!

Ukoliko ste spremni da prihvatite stratešku ulogu nabavke u vašoj kompaniji, Cirtuo je pravi alat za vas. Danas je imperativ digitalna transformacija. Uz Cirtuo vi dobijate strategiju transformacije nabavke u savremenu digitalnu nabavku koja je spremna da se nosi sa izazovima okruženja budućnosti.

Cirtuo je alat za nabavne profesionalce koji razlikuju operativnu, taktičku i stratešku nabavku. Ubrzava realizaciju ušteda, smanjuje nabavni rizik i kreira vrednost kroz inovacije i proces unapredjenja. U sistemu je više od 500 unapred definisanih strategija kategorija nabavke. To povećava mogućnost identifikovanja novih potencijalnih ušteda.

Takodje, u domenu strategija za rad sa dobavljačima ponudjeno je preko 150 opcija. Uz Cirtuo možete smanjiti vreme koje se troši za operativnu nabavku i povećati fokus na aktivnosti koje generišu vrednost.

Uz pomoć Cirtuo alata možete da analizirate potrošnju i da te podatke umrežite sa tržišnim pokazateljima. Iznenadjenja svedite na minimum uz korišćenja alata za urpavljanje rizikom. Nemojte troštiti nedelje i meseca na kreiranje pojedinačnih strategija ručno, uz veliko angažovanje vaših najboljih ljudi, kada to možete vrlo lako da obavite uz Cirtuo.

Cirtuo posebnu pažnju vodi o digitalnoj bezbednosti, što je i dokumentovano, te vam to ne može biti strah prilikom odabira ovog alata za vodjenje strateške nabavke.

Alat ima tri modula kroz koja vodi putanja od četiri koraka. Moduli su: Upravljanje kategorijama nabavke, Upravljanje dobavljačima i Razvoj nabavke.

A koraci su : Analiza, Strategija, Inicijative i Rezultati.

U okviru Analize razvijaju se novi pogledi na kategorije, dobavljače i na bavnu funkciju kao rezultat strukturnih analiza. Analitički alati koji se koriste su: analiza potrošnje, SWOT analiza, pokretači troškova, analiza rizika, Kraljićeva matrica, 360 stepeni procena, finansijska analiza dobavljača, score card dobavljača, analiza 5-sila…

U okviru Strategije identifikuju se strategije za odabrane kategorije, ključne dobavljače i nabavnu funkciju.

U koraku Inicijative definišu se dnevne aktivnosti koje su neophodne za realizaciju postavljenih strategija. U pomoć priskaču gantovi, podsetnici, filteri, zadaciisve to je integrisano u web alati tako pomažu da se strategije pretoče u praksu da ne ostanu mrtvo slovo na papiru.

www.cirtuo.com