+381 21 66 22 226 rodacomm.ns@gmail.com

Seminar

KONTROLING JAVNOG SEKTORA

 KONTROLING JAVNOG SEKTORA

– Jednodnevni seminar –

18. Februar / 26. Maj / 30. Septembar / 25. Novembar  2019. godine

Rodacomm d.o.o. & Controller Akademie A. G.

l

TEME SEMINARA

KONTROLING JAVNOG SEKTORA

TEMA I

Šta je kontroling, razvojni put kontrolinga

Definisanje pojma kontroling. Značaj kontrolera u preduzeću. Uloga kontrolera u preduzeću. Predstavljanje istraživanja; kontroling javnog sektora. Gde pozicionirati kontroling. Ko treba da obavlja posao kontrolera?

TEMA II

Prednosti i mane javnog sektora

Vežba – izrada SWOT analize. Veza kontrolinga sa ostalim funkcijama. Zašto se mora menjati način izveštavanja? Značaj strateškog i operativnog planiranja. Model kontrolinga javnog sektora.

TEMA III

Na koja pitanja kontroling daje odgovore?

Strateški i operativni kontroling. Sistem izbalansiranih pokazatelja (BSC). BSC – veza sa strategijom kod Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK). Primer BSC-a za javni sektor.

TEMA IV

Komunikacija, prezentacija , timski rad

 

TEMA V

Sumiranje rezultata; podela sertifikata

SERTFIKAT

Na kraju završenog i odslušanog seminara dobijate sertifikat o prisustvovanju

Kome je seminar namenjen?

Zaposelnima u javnom sektoru i svima koji se bave sastavljanjem izveštaja o poslovanju.

Predavači

Prof. dr Veselin Perović, dipl. ekk., sertifikovani instruktor kontrolinga, stručno se usavršavao na Controller Academie u Nemačkoj u Austriji i Italiji. Autor je više desetina naučno-stručnih radova iz oblasti kontrolinga, kao i nekoliko stručnih knjiga. Zaposlen je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, kao redovni profesor, gde je pored redovnog angažmana u nastavi, na specijalističkim studijama inicijator i izvođač nastave iz predmeta kontroling, od 2006. g. Tenutno je uključen u nekoliko projekata uvođenja kontrolinga. Govori; nemački, engleski i italilanski jezik.

Mr Biljana Veselinović, dipl. ekk., Ovlaščeni Interni revizor javnog sektora, Specijalista kontrolinga javnog sektora. Diplomirani je ekonomista. Stekla zvanje Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru i obavlja poslove internog revizora. Specijalizovala se za pružanje konsultantskih usluga vezanih za implementaciju sistema Finansijskog upravljanja i kontrole. Specijalizirala na Fakultetu tehničkih nauka na temu Kontroling u javnom sektoru. Sprovela istraživanje o kontrolingu u javnom sektoru. U oblasti kontrolinga, usavršavala se Controller Academie u Nemačkoj i stekla diplomu kontrolera – Controllers Diploma,  Controller Academie Münich. Višegodišnje radno  iskustvo u bankarskom sektoru.

Lokacija održavanja seminara

Seminar se održava u Novom Sadu, u prostorijama firme Rodacomm, Kralja Aleksandra 5
U savremno opremljenoj učionoci, sa 12 mesta za polaznike.

Trajanje seminara

Seminar traje 1 dan od 08:30 do 15:00 časova

Z

U cenu su uračunati: radni materijali i osveženje u pauzama.