+381 21 66 22 226 rodacomm.ns@gmail.com

Referentana lista

Spisak korisnika naših usluga

Deo korisnika naših usluga

=

,,AZVI S.A. Ogranak Novi Sad“ Petrovaradin

=

JKP "SUBOTIČKA TOPLANA" Subotica

=

JP "GAS" Bečej

=

„NOVOSADSKI SAJAM“ a.d. Novi Sad

=

„NS KONCEPT“ Novi Sad

=

,,JKP ČISTOĆA“ Novi Sad

=

„ELEKTROVOJVODINA“ Novi Sad

=

„NEOHIMIKI“ a.d. Beograd

=

„FEROMONT GAS“ a.d. Stara Pazova

=

,,MILANOVIĆ INŽENJERING“ Kragujevac

=

,,PIP d.o.o“ Novi Sad

=

,,SCOREX.biz d.o.o“ Novi Sad

=

,,AFC Centar d.o.o“ Beograd