+381 21 66 22 226 rodacomm.ns@gmail.com

Naš Tim

Struči tim profesora i saradnika

+ 381 21 66 22 226
+ 381 64 11 56 789
veselin.perovic@gmail.com

Prof. dr Veselin Perović

Instruktor kontrolinga

Prof. dr Veselin Perović rođen je u Peći. Diplomirani je ekonomista. Doktorirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu na temu  kontrolinga. Oblasti njegovog interesovanja obuhvataju finansijski menadžment, kontroling, i mikroekonomsku analizu.Stručno se usavršavao u Austriji 2002., Italiji 2003., i Nemačkoj na Controller AkademieA.G.2008. i 2009. godine. Od 2014. godine je Sertifikovani trener kontrolinga Controller AkademieA.G. (Certified Trainer). Bio je rukovodilac plana i analize u velikom privrednom sistemu,direktor je konsultantske firme, uključen je u veći broj projekata restruktuiranja realnog sektora. Objavio je više desetina stručnih članaka u domaćim i međunarodnim časopisima. Autor je knjige ,,Kontroling“ (2007), Koautor je knjiga: „Ekonomika moderna“ (2004), „Priručnik za investicije“ (2008),  „Upravljačko računovodstvo“(2010), „Poslovne finansije“ (2010), „ Računovodstvo  za menadžere“ (2013.), „Financial Controlling“ Haufe, Freiburg – Germany (2014). ,,Finansijse za menadžere“ (2015). Član je Saveza ekonomista Vojvodine od 2004, International Controller Verein (ICV) iz Nemačke od 2007. i The Society for Advancement of Socio – Economics (SASE) Paris – Francuska  od 2009. godine. Govori engleski, nemački i italijanski jezik. Oženjen je i otac dvoje dece.

Prof. dr Leposava Grubić Nešić

Instruktor ljudskih resursa

Prof. dr Leposava Grubić-Nešić, dipl. psiholog. Redovni je professor na Fakultetu Tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Oblast njenog interesovanja je menadžment ljudskoh resursa. Izvodi nastavu iz predmeta; Menadžment ljudskih resursa, Timski rad, Motivacija za rad i Psihologiju rada. U svojoj dugogodišnjoj praksi držala je različite seminara i radionice iz oblasti menadžmenta ljudskih resursa.

Mr Željko Dudić

Instruktor

Mr Željko Dudić rođen je 1973. godine. Skoro dvadeset godina je u svetu nabavke i kanala snabdevanja. Iskustvo je stekao radeći u međunarodnoj farmaceutskoj kompaniji, kao član raznih multifunkcionalnih timova sarađujući sa dobavljačima sa svih kontinenata. Uspešno je povezivao teoriju i praksu, a preko 15 godina je proveo na rukovodećim pozicijama. Treniran je da kreiraprostorzauštedei da držizalihenatraženomnivou. Lako menja uloge mentora i kouča i iz svojih timova je uvek pravio pobedničke ekipe. Prihvata rizik, preuzima odgovornost, donosi teške odluke i uvek je usmeren na izanlaženje rešenja kako nešto može a ne na pravdanje kako nešto ne može. Pojednostavljuje procese i eliminiše gubitke, ne plaši se promena, već ih inicira.

aleksandra.todorovicdudic@gmail.com

Doc. dr Aleksandra Todorović Dudić

Instruktor kontrolinga

Dr Aleksandra Todorović Dudić, rođena je 1973 godine. Sa preko dvadeset godina radnog iskustva ona se specijalizirala u oblasti kontrolinga. Najviše uspeha je imala u slučajevima kada je funkciju Kontrolinga trebalo izgraditi od nule. Veoma je uspešna u pozicioniranju novog sektora u postojeće okruženje i uspešno vlada upravljanjem promenama. Beskompromisno se bori za ideju kontrolinga, a osnovno iskustvo je sticala u farmaceutskoj industriji. Ima iskustvo u rukovodjenju i radu sa različitim timovima više od jedne decenije. Trenutno se bavi projektnim kontrolingom u banci.

Doc. dr Ranko Bojanić

Instruktor

Doc. Dr Ranko Bojanić, dipl. ing. rođen je u Mrkonjić Gradu. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na smeru Inženjerski menadžment, usmerenje Menadžment preduzeća.Na Fakultetu tehničkih nauka na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment, stručna oblast investicioni menadžment odbranio je magistarski rad. Doktorsku disertaciju odbranio 2013. godine na sa tezom: Razvoj model za praćenje  uspešnosti rada u visokoškolskim obrazovnim institucijama. Oblast njegovog interesovanja obuhvata finansijsko modelovanje,  kontroling, Balanced Scorecard i merenje performansi preduzeća. Kao autor i koautor objavio više desetina naučno-stručnih radova iz oblasti kontrolinga, finasijskog modelovanja i merenja performansi preduzeća u referentnim stručnim časopisima i predstavljenih na međunarodnim i domaćim konferencijama.

biljanaveselinovic1978@gmail.com

Mr Biljana Veselinović

Instruktor kontrolinga javnog sektora

Mr Biljana Veselinović rođena je u Kikindi. Diplomirani je ekonomista. Stekla zvanje Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru i obavlja poslove internog revizora. Specijalizovala se za pružanje konsultantskih usluga vezanih za implementaciju sistema Finansijskog upravljanja i kontrole. Specijalizirala na Fakultetu tehničkih nauka na temu Kontroling u javnom sektoru. Sprovela istraživanje o kontrolingu u javnom sektoru. U oblasti kontrolinga , usavršavala se Controller Academie u Nemačkoj i stekla diplomu kontrolera –Controllers Diploma,  Controller Academie Münich. Višegodišnje radno  iskustvo u bankarskom sektoru.

ceca.loncarevic@gmail.com

Msc Svjetlana Lončarević

Instruktor

Msc  Svjetlana Lončarević  rođena je u Sisku. Završila je gimnaziju u Sremskoj Mitrovici, a zvanje master ekonomiste stekla je na Beogradskoj bankarskoj akademiji  u Beogradu, na smeru Investiciono bankarstvo. Nakon toga  postaje specijalista iz kontrolinga na Specijalističkim studijama na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na smeru Interna revizija i kontroling. Oblast njenog interesovanja je finansijski menadžment, analiza poslovanja, kontroling i  revizija. Kroz dugogodišnji rad u privredi stekla je praktično iskustvo iz oblasti finansija i menadžmenta. Objavila je nekoliko naučno istraživačkih radova. Trenutno radi na poslovima zakonske revizije i na programu je sticanja zvanja ovlašćeni licencirani revizor kod Komore ovlašćenih revizora Srbije.