img
img
img
img
FINANCIAL CONTROLLING - džepna knjiga

Format B6, 177 strana
ISBN: 978-37775-046-1

NAPOMENA: knjiga je na engleskom jeziku

Learning the basics - how to use internal (controlling) financial reports. Managing reports - defining the key concepts. Understanding the balance sheet - overview on the functioning of the balance sheet. Cash flow statement - understanding the principles of managing cash flow. Measuring performance - efficient analyzing. Analyzing the profit and loss account - examining the key lines of the profit and loss account. Balance sheet analysis - measuring efficiency. Corporate accounting, using key performance indicators - understanding controlling reports. Basic elements of financial analysis, comparative analysis of balance sheet and profit and loss account: liquidity, activity indicator, financial structure indicators and rentability indicators. Indicator system and synthetic indicators - Du Pont indicator system, Altman’s Z-score model, Kralicek DF - indicator system.

Sadžaj knjige možete pogledati ovde.

Ekonimika moderna

Ovde možete poručiti Vaš primerak knjiga: "Financial Controlling" i "Kontroling". PORUDŽBENICA

KONTROLING

Zašto Kontroling?

Poslovno okruženje se menja rapidno, više nema sigurnog zaposlenja, ni sigurnih tržišnih pozicija. Usluga kontrolinga je postala očigledna i korisna mogućnost, koja se sa uspehom koristi na Zapadu zadnjih dvadsetak godina. Kontrolingom se ne mogu obezbediti čuda za poslovno odlučivanje, ali se njime mogu predvideti budući poslovni događaji. Ova knjiga je osmišljena kao priručnik koji sadrži više prakričnih rešenja koja je moguće primeniti u poslovnoj praksi.

Kome je knjiga namenjena?

Knjiga je pisana za profesionalce, koji poseduju specifična funkcionalna znanja iz oblasti menadžmenta, pre svega namenjena je:

pojedincima koji žive korporativnim životom i žele da unaprede svoja znanja, kontrolerima koji razmišljaju o sopstvenom poslu, profesionalcima koji sebe prepoznaju kao savetnike menadžerima, menadžerima koji nude svoje proizvode (usluge), na tržištu, da bi mogli bolje da sagledaju buduće poslovanje svog preduzeća, onima koji traže fleksibilniji posao i više izazova u poslu...

Šta ćete dobiti čitanjem ove knjige?

Posle proučavanja ove knjige, vi ćete:

imati jasniju sliku o kontroling filozofiji uopšte, razumeti izazove i sagledati koristi koje možete ostvariti uvođenjem kontrolinga u vaše preduzeće, biti u mogućnosti da kao menadžer definišete, pratite i usmeravate strateške ciljeve vašeg preduzeća, biti u mogućnosti da izbalansirate i pratite ostvarivanje vaših poslovnih aktivnosti, videti kako je moguće samostalno organizovati posao kontrolinga, imati korisnike koji će moći da plate vašu uslugu...

img
img
2012 | Design and Code by Aleksandar Zubic